Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Έργο Horizon 2020 Co-Inform, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Κύπρο, ανακοινώνουν πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων  με θέμα «Καταπολεμώντας την Παραπληροφόρηση μέσω της Παιδείας για τα Μέσα».

Combating Misinformation Conference

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (10/04/2020): Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την απόφαση χρηματοδότησης μέχρι τα τέλη Απριλίου 2020.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (31/01/2020): Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων στο θέμα «Καταπολεμώντας την παραπληροφόρηση μέσω της Παιδείας για τα Μέσα» έχει παραταθεί. Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 στις 23:59, ώρα Κύπρου.

→ Μετάβαση στη ενότητα με τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων

Χρηματοδότηση δράσεων στο θέμα «Καταπολεμώντας την παραπληροφόρηση μέσω της Παιδείας για τα Μέσα»

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Έργο Horizon 2020 Co-Inform, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Κύπρο, ανακοινώνουν πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων με θέμα «Καταπολεμώντας την Παραπληροφόρηση μέσω της Παιδείας για τα Μέσα».

Η πρόσκληση ζητεί συνέργειες μεταξύ τουλάχιστον δύο κοινωνικών ομάδων (δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι φορέων χάραξης πολιτικής, κοινωνία των πολιτών, κ.ά.) για την προώθηση μιας πολυμερούς προσέγγισης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παραπληροφόρησης.

Θα επιλεγεί περιορισμένος αριθμός προτάσεων, με διαθέσιμη χρηματοδότηση μέχρι 25,000 ευρώ για κάθε πρόταση. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω αρχεία πριν προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης.

                                                             

Πρόσκληση υποβολής       Οδηγίες προϋπολογισμού      Αντίγραφο φόρμας υποβολών

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 στις 23:59, ώρα Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση αυτή μπορείτε να βρείτε στα πιο πάνω έντυπα. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Δρ. Ελένη Κύζα στο media.literacy@cut.ac.cy.

Συχνές ερωτήσεις

Ναι, στην πρόταση μπορούν να συμπεριληφθούν επιπρόσθετα εταίροι που να μην είναι Κύπριοι αλλά να έχουν εθνικότητα άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ναι, μπορούν να υποβάλουν πρόταση και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Κύπρο ή σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση νομικού προσώπου να υποβάλλεται μαζί με την πρόταση βεβαίωση ότι ο εκπρόσωπος του οργανισμού μπορεί να υποβάλει την πρόταση εκ μέρους του οργανισμού.

Ναι, μπορείτε να συμπεριλάβετε άτομα που εργάζονται στο δημόσιο, ή σε ημικρατικά ιδρύματα. Θυμίζουμε ότι τα άτομα αυτά έχουν ευθύνη να εξασφαλίσουν την οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση χρειάζονται από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας τους για να συμμετέχουν στο έργο.

Το ποσό αυτό αφορά στο ανώτατο όριο χορηγίας που μπορεί να δοθεί σε μια πρόταση. Ο προϋπολογισμός της πρότασης μπορεί να είναι μεγαλύτερος από αυτό το ποσό.

Όχι απαραίτητα, αν όμως υπάρχει η εξασφάλιση συνεισφοράς από άλλες πηγές και μπορεί να υποβληθεί το πιστοποιητικό εξασφάλισης, αυτό θα ήταν θετικό για την αξιολόγηση της πρότασης.

Στο αρχείο του προϋπολογισμού υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία για μισθούς που αφορούν ανάθεση εργασίας για το έργο για το οποίο υποβάλλεται η πρόταση και για αυτή την κατηγορία εργοδότησης δεν υπάρχει περιορισμός. Οι μισθοί, όμως, που αφορούν μόνιμο προσωπικό κάποιου οργανισμού/εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση προτείνεται να περιοριστούν στο 10% του προϋπολογισμού της πρότασης.

Οι δικαιούχοι ενός έργου είναι οι συνεργαζόμενοι εταίροι. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των δικαιούχων ενός έργου.