Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης μέσω της Παιδείας για τα Μέσα

Οι «εναλλακτικές ειδήσεις» και η γενικότερη εξάπλωση της παραπληροφόρησης αποτελεί μια σημαντική κοινωνική απειλή που διεισδύει σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Οι ψευδείς ειδήσεις και οι παραπλανητικές αφηγήσεις είναι προκλήσεις που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και εποπτεία. Είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε σοβαρά αυτό το ζήτημα, να ευαισθητοποιηθούμε και να προωθήσουμε τον προβληματισμό σε θέματα παραπληροφόρησης και Παιδείας για τα Μέσα.

Slider

Οι «εναλλακτικές ειδήσεις» και η γενικότερη εξάπλωση της παραπληροφόρησης αποτελεί μια σημαντική κοινωνική απειλή που διεισδύει σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Οι ψευδείς ειδήσεις και οι παραπλανητικές αφηγήσεις είναι προκλήσεις που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και εποπτεία. Είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε σοβαρά αυτό το ζήτημα, να ευαισθητοποιηθούμε και να προωθήσουμε τον προβληματισμό σε θέματα παραπληροφόρησης και Παιδείας για τα Μέσα.

Tο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Έργο Horizon 2020 Co-Inform, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο συνδιοργάνωσαν το διήμερο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης μέσω της Παιδείας για τα Μέσα». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λεμεσό, με υποστηρικτή το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το συνέδριο είχε ως κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση διάφορων κοινωνικών ομάδων (μαθητών, νέων 18-24, εκπαιδευτικών, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, δημοσιογράφων) για το θέμα της παραπληροφόρησης και την παρουσίαση μεθόδων και εργαλείων για την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και την ορθότερη χρήση των διαδικτυακών μέσων επικοινωνίας.

Ως συνέχεια του συνεδρίου, η οργανωτική επιτροπή ανακοίνωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων με θέμα «Καταπολεμώντας την Παραπληροφόρηση μέσω της Παιδείας για τα Μέσα». Η πρόσκληση ζητούσε συνέργειες μεταξύ τουλάχιστον δύο κοινωνικών ομάδων (δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι φορέων χάραξης πολιτικής, κοινωνία των πολιτών, κ.ά.) για την προώθηση μιας πολυμερούς προσέγγισης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παραπληροφόρησης.

Περισσότερα για το συνέδριο του 2019

Περισσότερα για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Περισσότερα για τα Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Coming Soon