Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Έργο Horizon 2020 Co-Inform, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Κύπρο, ανακοινώνουν πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων  με θέμα «Καταπολεμώντας την Παραπληροφόρηση μέσω της Παιδείας για τα Μέσα».

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων

Χρηματοδότηση δράσεων στο θέμα «Καταπολεμώντας την παραπληροφόρηση μέσω της Παιδείας για τα Μέσα»

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Έργο Horizon 2020 Co-Inform, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Κύπρο, ανακοινώνουν πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων με θέμα «Καταπολεμώντας την Παραπληροφόρηση μέσω της Παιδείας για τα Μέσα».

Η πρόσκληση ζητεί συνέργειες μεταξύ τουλάχιστον δύο κοινωνικών ομάδων (δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι φορέων χάραξης πολιτικής, κοινωνία των πολιτών, κ.ά.) για την προώθηση μιας πολυμερούς προσέγγισης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παραπληροφόρησης.

Θα επιλεγεί περιορισμένος αριθμός προτάσεων, με διαθέσιμη χρηματοδότηση μέχρι 25,000 ευρώ για κάθε πρόταση. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω αρχεία πριν προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης.

                                                             

Πρόσκληση υποβολής       Οδηγίες προϋπολογισμού      Αντίγραφο φόρμας υποβολών

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 στις 23:59, ώρα Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση αυτή μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έντυπο. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Δρ. Ελένη Κύζα στο media.literacy@cut.ac.cy.